گزارش توزیع کود پتاسه استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری،

با توجه به تامین نیاز کشاورزان به کودهای مورد نیازخصوصا کودهای   پتاسه جهت باغات از ابتدای سال جاری تا کنون 1866 تن کود های پتاسه به این استان حمل وتوزیع گردیده است اخرین تخصیص مقدار  200 تن سولفات پتاسیم پودری از شرکت هدیش مهربوده که در انبار شرکت تخلیه ودر حال توزیع بین کارگزاران استان می باشد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید