برگزاری جلسه با کارگزاران توزیع در سطح استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

پیرو دعوت قبلی از کارگزاران توزیع در سطح استان سیستان و بلوچستان جلسه در تاریخ 97/10/23 در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زاهدان  و با حضور معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولین محترم شعبه برگزار گردید در این جلسه مسائل و مشکلات مختلف کارگزاران در رابطه با تامین و حمل و نقل بموقع نهاده های کشاورزی و همچنین نمونه برداری اصولی از کودهای شیمیایی ارسالی از مبادی به کارگزار بحث و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید