سرکشی از انبارهای کارگزاران شهرستان مشگین شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

اکیپ پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به سرپرستی معاونت فنی و تولید استان اردبیل طی روز دوشنبه 24 دیماه سالجاری به منظور رصد و پایش روند تخلیه و توزیع نهاده های کشاورزی خصوصاً کودهای شیمیایی توسط کارگزاریهای طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وهمچنین فروشگاههای خدمات کشاورزی ،  به شهرستان مشگین شهر اعزام و فعالیت های آنان را ازنزدیک مورد ارزیابی  و ضمن بیان و توصیه نکات فنی ، صورتجلسات لازمه تنظیم و جهت اقدام بعدی به مدیریت استان تقدیم شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید