یزدان سیف - مدیر پروژه تغذیه گیاهی اقتصاد مقاومتی

بهبود فضای کسب وکار کشاورزی با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی

با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری، به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، موضوع بررسی و تدوین برنامه‌ها و چگونگی عملکرد مطابق رهیافت‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تغذیه گیاهی از سوی وزارت جهادکشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واگذار شده است.

با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری، به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، موضوع بررسی و تدوین برنامه‌ها و چگونگی عملکرد مطابق رهیافت‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تغذیه گیاهی از سوی وزارت جهادکشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واگذار شده است.

 حوزه تغذیه گیاهی یکی از زیرمجموعه‌های بخش کشاورزی است که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده وبهبود عملکرد آن مستلزم نظم شدید و برنامه‌ریزی مداوم است. بی‌تردید با بهبود فضای کسب وکار کشاورزی به عنوان یکی از درون‌زا‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، می‌توان ضمن تامین نیازهای داخلی و ایجاد امنیت غذایی، مولفه دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی برون نگری را نیز مدنظر داشت و بازار صادرات محصولات کشاورزی را رونق داد. در حوزه کشاورزی وضعیت بازارجهانی به گونه‌ای است که نمی‌توان در دراز مدت به دیوار تعرفه‌ها تکیه کرد و باید بهره‌وری را در شاخص‌های تولید افزایش دهیم تا محصولات کشاورزی ما توان رقابت در بازار جهانی را داشته باشند. از این منظر، تامین به موقع، کافی، سهل، کیفی و اقتصادی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی می‌تواند بهره وری شاخص‌های تولید این بخش را افزایش داده و به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی کمک کند. بهبود فضای کسب وکار کشاورزان بدون دسترسی آنها به بذر، کود و سم باکیفیت و اقتصادی امکان ناپذیر است و برنامه‌های ما بر این اصل استوار می‌شود که ریسک دسترسی به نهاده‌های مناسب را برای کشاورزان کاهش دهیم. غیر از بحث افزایش بهره‌وری نهاده‌های مصرفی، برنامه دیگری که در بحث تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مدنظر قرار دارد ارتقای دانش فنی کشاورزان و نهادینه کردن جدیدترین یافته‌های علمی در بخش کشاورزی است. با حرکت به سوی کشاورزی دانش بنیان می‌توان زنجیره تغذیه گیاهی بخش کشاورزی را یکپارچه کرد و نیازهای هر بخش این زنجیره را به فراخور حال وبه صورت علمی و جامع پاسخ داد  .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید