نمونه بردای از کودهای وارداتی دی آمونیوم فسفات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

در راستای اجرای دستورالعمل رویه نظارت و کنترل و توجه دقیق به فرآیند نمونه برداری کیفی کودهای کشاورزی، از کودهای وارداتی (دی آمونیوم فسفات ) نمونه برداری شد.

به گفته مهندس حسین زاده مسئول حراست استان کود دی آمونیم فسفات ، که با تلاش و پیگیری مسئولین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وارد سبد کالایی شرکت شده و در حال توزیع بین کشاورزان استان می باشد . به منظور کنترل کیفی کود دی آمونیوم فسفات ارسالی از بندامام خمینی (ره) به انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی استان تهران توسط کارشناسان استان نمونه برداری انجام و برای پایش و آنالیز به مرکز مطالعات کاربردی ارسال شد که در نهایت پس از تائید نهایی به کشاورزان استان تحویل خواهد گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید