گزارش تصویری از برداشت مزارع بذر گندم استان هرمزگان

عملیات برداشت مزارع بذری و خرید گندم توسط مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان از تاریخ 1395/2/6 آغاز گردیده است و پیش بینی می شود در سالجاری حدود 700 تن بذر گندم چمران2 در طبقات مادری و گواهی شده از پیمانکاران تحت پوشش خریداری گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید