اعلام اسامی 25 شرکت وارد کننده کود شیمیایی با ارز دولتی

به گزارش  رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

برابر اعلام روابط عمومی مدیریت حسابرسی وبازرسی نظارت وپایش توزیع وعرضه کودهای وارداتی توسط شرکتهای واردکننده کود با ارز دولتی باقوت ادامه دارد وناکنون 25 شرکت وارد کننده کود که در امر اطلاع رسانی و ارائه مستندات توزیع باشرکت خدمات حمایتی همکاری ننموده اند جهت پیگیری اقدامات قانونی به مدیریت نظارت وزارت جهاد کشاورزی معرفی گردیداند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید