حمایت از صادرات تولید کنندگان داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای حمایت از صادرات تولید کنندگان داخلی، جلسه کمیته تشخیص  و ممیزی  صادرات کودهای کشاورزی  به منظور بررسی درخواستهای 25 شرکت متقاضی  در تاریخ 15 دی ماه سالجاری برگزار و با صدور27 فقره  مجوز صادرات  موافقت  گردید.   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید