اتمام تخلیه کشتی بهدخت از اسکله شهید رجایی-بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

درساعت 22:00 روز پنج شنبه مورخ 97/10/19 ، تخلیه کشتی بهدخت حامل 45000 تن کود اوره به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید