دومین روز حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سومین نمایشگاه بین المللی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،
دومین روز حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن ۴۰ غرفه ۲۲

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید