گزارش عملکرد نه ماهه نمایندگی بندر امام خمینی ره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بندرامام خمینی،
حمل کود اوره از بندر امام خمینی به اقصی نقاط کشور در ۹ ماهه اول سالجاری به میزان ۲۵۴۴۱۱۱۸۰ کیلوگرم انجام گرفته که در مقایسه با ۹ ماهه اول سال نود و شش ۴۹% افزایش داشته است . 
حمل کود دی آمونیم فسفات نیز از بندر امام خمینی به اقصی نقاط کشور در ۹ ماهه اول سالجاری به میزان ۳۶۵۳۵۸۱۰ کیلوگرم انجام گرفته که در مقایسه با ۹ ماهه اول سال نود و شش 
 ۱۵۶% افزایش داشته است 
در همین مدت، تعداد ۸ فروند کشتی حامل انواع کودهای شیمیایی به میزان ۳۱۳۳۷۵۰۰۰ کیلوگرم در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری شده است که در مقایسه با ۹ ماهه سال نود  و شش ۱۱% افزایش داشته است .
درمجموع، در ۹ ماهه سالجاری ۴۲۶۹۲۹۴۷۰ کیلوگرم انواع کودهای  شیمیایی شامل اوره سوپرفسفات دی آمونیم فسفات سولفات پتاسیم از بندر امام خمینی کیسه گیری و بارگیری حمل و توزیع گردیده است . که در مقایسه با ۹ ماهه سال نود و شش ۲۷% افزایش داشته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید