تهران جایگاه چهارم کشوری جهت تحقق برنامه تأمین و تدارک کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استانت تهران،

مهندس راه انجام در جلسه مورخه 17/10/97 شورای هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی استان ، ضمن ارائه گزارش مبسوطی از روند تأمین ، تدارک و عرضه انواع کودهای شیمیایی توسط شرکت ، اظهار داشت : علی رغم مشکلات فراوان به وجود آمده از سوی رانندگان در اعتصاب سراسری و پتروشیمی ما در خصوص افزایش قیمت کود اوره ، نه تنها خللی در تأمین کود استان پیش نیاید ، بلکه به جهت التهابات بوجود آمده در خرید کالاهای اساسی و درخواست کشاورزان به خرید کودهای شیمیایی ، عملکرد استان تاکنون (15/10/97) در رتبه چهارم کشوری قرار دارد .وی گفت به جهت هماهنگی های صورت گرفته تاکنون بیش از 5 هزار تن کود اوره برای مصرف سرک توسط کارگزاری ها خریداری شده و این روند تا پایان اسفندماه نیز ادامه دارد تا مشکلی پیش آمد ننماید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید