برگزاری جلسه مسئول انبار تپه سلام و مسئول حراست با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

برگزاری جلسه هماهنگی و رفع مشکلات در انبار تپه سلام با حضور  حسین عطائی مسئول حراست و امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی واقع  در دفتر مدیریت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید