تشکیل جلسه کارگروه هماهنگی و نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

جلسه کارگروه هماهنگی و نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی، با حضور محمد قدیری ابیانه مدیر نظارت بر تهیه و توزیع کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، حبیبی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری قزوین، خانم خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران و معاونین، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین و سایر همکاران فعال در بخش تنظیم بازار و تأمین نهاده های بخش کشاورزی در محل سالن باغستان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد. در این جلسه معاون برنامه و ریزی و امور اقتصادی بیان کرد؛ تامین کالاهای اساسی و مهم مردم از اولویت های اساسی و ضروری استان بوده و بایستی این اطمینان در مردم ایجاد شود تا نگران تأمین کالاهای اساسی خود نباشند. چرا که مردم از تأمین نهاده ها در استان اطلاعات کمتری دارند. ایشان ضمن بیان این مطالب اعلام کرد؛ هماهنگی بین اداره کل پشتیبانی دام با اتحادیه ها و تعاونی ها جهت تأمین نهاده های بخش کشاورزی بایستی بیشتر گردد. همچنین وی بر نظارت، کنترل و رصد بازار در زمینه قیمت محصولات متناسب با قیمت تأمین نهاده های تولیدی هر ارگان تأکید نموده و یکی وظایف مهم سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را نظارت بر این امر دانستند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید