به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل:

برگزاری دوره آموزشی نظام رسيدگی به تخلفات اداری

دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان «نظام رسيدگی به تخلفات اداری» از ساعت 9 صبح روز شنبه 95/02/11 در سالن اجتماعات برگزار گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید