بازدیدمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبار کارگزاران کود درشرق استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

مهندس هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، منظور نیل به اهداف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای صیانت از حقوق کشاورزان و توزیع مطلوب نهاده های کشاورزی، انبار کارگزاران بازدید  و نسبت به ثبت به موقع بارنامه های وارده به انبار و حواله های فروش در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی تاکید و از نزدیک  لیست توزیع ارائه شده از سوی مدیریت و مراکز خدمات کشاورزی، نصب قیمت نهاده ها در محل توزیع، رعایت نرخ فروش ، نمونه برداری از کودهای وارده به انبار را کنترل و توصیه های لازم را ارائه نمود . وی تاکید کرد: کود فسفات دی آمونیوم در لیست  کود های یارانه ای قرار گرفته و توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع می گردد لذا  جهت اطلاع رسانی از مزایای مصرف این کود به کشاورزان به  نحو مطلوب  و شایسته بعمل آید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید