جلسه با ذیحساب و مدیر مالی سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

در راستای نامه صادره از سوی مدیران محترم امور مالی و فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال در خصوص پیگیری یارانه معوقه بذور از سازمان ،‌ عامل ذیحساب و مسئول امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جلسه ای با ذیحساب و مدیر مالی سازمان جهاد کشاورزی برگزار و امور محوله مطالبات را تا صدور چک پیگیری نمودند.     

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید