نمونه برداري از كود DAP وارد شده به استان كهگيلويه و بويراحمد

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد، 
نمونه برداري از محموله ي كود دي آمونيوم فسفات وارد شده به انبار يكي از كارگزاران شهرستان بويراحمد از مبدا بندر عباس صورت پذيرفت. 
گفتني است عمليات نمونه برداري از اين كود مطابق آيينه نامه جديد كنترل كيفي ارسالي از ستاد مركزي صورت پذيرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید