گزارش عملکرد معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

به گزارش رابط روابط عمومی معاون برنامه ریزی وفناوری اطلاعات،

 1- در هفته اخیر طی نامه ایی از کلیه مدیران استانی در خواست شده است که کارشناس بازرگانی خود را جهت همکاری در سامانه هوشمند معرفی نمایند تا پیگیریها و هماهنگیهای لازم جهت اخذ اطلاعات موجودی ،‌فروش ، توزیع توسط رابطین ستادی و استانی به سهولت انجام گیرد.

2- نصب سیستم آنتی ویروس ایرانی (پادویش) در ستاد در تاریخ 97/10/17 و متعاقبا در روزهای آتی در استانها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید