گزارش تهیه و تامین کودهای فسفاته

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

 طی 9 ماهه سال جاری این استان مبادرت به تهیه و تامین بیش از 7000 تن از انواع کودهای فسفاته نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید