گزارش تصویری:

جلسه تعیین تکلیف قراردادهای سنواتی در مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورماشین آلات و ادوات کشاورزی،
جلسه با حضور مدیریت امور حقوقی برای بررسی وضعیت قراردادهای سنواتی و تعیین تکلیف آنها تشکیل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید