گزارش عملکرد میز خدمت و ارسال فرمها برای بازرسین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت اموراداری و منابع انسانی،

میز خدمت در راستای اجرایی کردن مصوبه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی راه اندازی شده است که البته  این مهم ، گامی موثری در  تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات به ارباب رجوع درنظام اداری می باشد . به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور اداری ،در تاریخ 17/10/97 استانهای که  فرمهای ارزشیابی ومربوطه را  تکمیل و برای بازرسین ارسال نموده اند به شرح جدول ذیل می باشد.

استان

تعداد فرم

آذر ماه

تعداد فرم

از تیرماه تا آذرماه

آذربایجان غربی

10

17

آذربایجان شرقی

7

18

سیستان و بلوچستان

4

7

کردستان

18

30

قم

11

11

یزد

8

17

مرکزی

4

8

ستاد

20

1279

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید