جناب آقای مهندس رسولی خبر داد:

هيأت رسيدگی به تخلفات اداری شركت شروع بكار كرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل به نقل از عضو محترم هيأت مديره و معاون امور بازرگانی شركت خدمات حمايتی كشاورزی جناب آقای حميد رسولی:

به موجب مواد "6" و "7" آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، بدینوسیله تشکیل هیات رسیدگی به تخلفات اداری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ترکیب ذیل را به اطلاع کلیه مدیران و کارکنان محترم می رسانیم. از کلیه همکاران محترم تقاضا میشود موارد مرتبط با این هیات را به آدرس دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در طبقه چهارم ارسال نمایند. 
 
اعضای هیات:
 
1- حمید رسولی - رئیس هیات
 
2- عباس مریدنژاد - عضو اصلی و دبیر هیات
 
3- مهدی سلیمانی - عضو اصلی  ونایب الرئیس هیات 
 
4- میرسجاد سید مصطفوی - عضو علی البدل هیات
 
5- مجید مجیدزاده - عضو علی البدل هیات
 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید