تعداد نمونه های سم آنالیز شده طی 9 ماهه سال 1397

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

آزمایشگاه کنترل کیفی سموم  مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  تعداد 186 نمونه سم  شامل 1705 آیتم  را طی 9 ماهه نخست سال 97  آنالیز و نتایج را گزارش کرده است.

با توجه به اينكه آزمايشگاه كنترل كيفيت سموم اين مركز به عنوان آزمايشگاه همكار سازمان حفظ نباتات معرفي شده است و در راستاي سياست آن سازمان در جهت همكاري بيشتر با آزمايشگاههاي همكار از تعداد 44 نمونه سم ارسالی از سازمان حفظ نباتات به اين مركز نتایج 31 نمونه سم تاپایان آذرماه سال جاری گزارش شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید