برگزاری کمیته تهیه و تامین نهاده های کشاورزی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

کمیته تهیه و تامین نهاد های کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  سمیرم در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ راس ساعت ۸ صبح  ، پیرامون اجرایی نمودن دستورالعمل نحوه توزیع کودهای شیمیایی باحضور مسئولین  مراکز جهاد کشاورزی تابعه و کلیه کارگزاران کود شهرستان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید