برگزاری جلسه پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیائی باحضور دکتر ناظمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

با عنایت به ضرورت پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیائی و اطمینان از سلامت توزیع آن جلسه ای در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس و با حضور آن معاونت و قائم مقام ایشان و همچنین مدیر، معاون و کارشناس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس تشکیل و ضمن بحث و تبادل نظر در این خصوص ، بر ضرورت طراحی نرم افزاری جهت پایش و نظارت بر توزیع کود شیمیایی،از مبدا تا سطح مراکز خدمات ، کشاورزان و بهره برداران  تأکید و مقررگردید دراین خصوص جلسه ای با حضور کارشناسان امرتشکیل و  موضوع فوق الذکر عملیاتی و در مرحله اجرا قرار گیرد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید