تعداد نمونه های کود آنالیز شده طی 9 ماهه سال 1397

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  تعداد 1998 نمونه  از انواع کود شامل 12319 آیتم از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه  مورد آنالیز و بررسی کیفی قرار داده است که نسبت به مدت مشابه سال 96 ، افزایش داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید