جلسه بررسی نحوه انتقال بارهای ریل پسند در شبکه ریلی استان در محل استانداری استان همدان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

جلسه ای با موضوع بررسی نحوه انتقال بارهای ریل پسند در شبکه ریلی استان با حضور آقای مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان و مدیر کل راه و شهرسازی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، مدیر حوزه طرح های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در استان ، مدیرکل راه آهن ، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13، مدیر پشتیبانی امور دام و شرکت ذوب آهن غرب کشور در محل دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و به ریاست ایشان برگزار شد .

در این جلسه به طور ویژه ای به حمل ریلی نهاده های کشاورزی پرداخته شد که با توجه به تجربه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در حمل کود شیمیائی از طریق شبکه ریلی ،  آقای علیرضا رنجبرضرابی مشکلات موجود در این بخش را به مدیرکل راه آهن منطقه غرب منتقل کردند .

در ادامه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به منظور روان سازی تحویل کود در راه آهن همدان پیشنهاداتی را مطرح کردند که مدیر کل راه آهن قول مساعد برای پیگیری پیشنهادها و رفع مشکلات دادند .

در نهایت مقرر شد پارک لجستیک کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی ، پایانه ها ، راه و شهرسازی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیگیری شود .

در این جلسه که در تاریخ 15/10/97 برگزار گردید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به عضویت ستاد اضطرار حمل کالاهای اساسی درآمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید