حضور همکاران مالی و بازرگانی استان خراسان شمالی در ستاد جهت بستن حسابها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

همکاران مالی و بازرگانی استان در تاریخ 13/10/97 جهت بستن حساب 8 ماهه به ستاد مراجعه و حسابهای واحد بازرگانی و مالی بابت فروش و کنترل موجودی نهاده های کشاورزی اعم از استانی و  مبداء پتروشیمی خراسان تا مورخه 12/10/97 چک شده و بدون هیچگونه مشکلی حسابهای استان بسته شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید