بازدید از کارگزاریهای استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

کارشناسان این مدیریت بطور مرتب از کارگزاریهای توزیع نهاده های کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی بازدید و نمونه برداری بعمل آورده ، در صورت برخورد با مشکل  و پس از برطرف نمودن ایراد ضمن  بررسی نکات  ، تذکرات لازم به کارگزایها  داده  شده و فرمهای مربوطه تکمیل و به دفتر مرکزی ارسال می گردد. با توجه به اهمیت موضوع نمونه برداریها با توجه و دقت بیشتر صورت می گیرد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید