در جلسه ی شورای نمایندگان کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی اعلام شد

نظارت جدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نسبت به رسیدن کود به کشاورزان به عنوان مصرف کننده ی واقعی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز با حضور مهندس علی علیزاده عضوهیئت مدیره و معاون اموربازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جلسه ی شورای نمایندگان کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در دفتر ایشان به مدت بیش از دوساعت برگزار شد.

در این جلسه  کارگزاران حاضر آقای مهندس مجتبی حسینی نصر رئیس شورای نمایندگان کارگزاران و چهارنفر از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی از سراسر کشور آقایان مهندس رنجبرزاده از استان البرز، مهندس اسماعیلی از استان کرمانشاه، مهندس زاهدی و دکتر گلچین از استان گلستان با بیان مشکلات عمده ی کارگزاران در موضوع پرداخت بیمه و مالیات، پس کرایه و تعدد کارگزاران در برخی مناطق کشور از شرکت درخواست راهکار کردند.

در این جلسه مهندس علیزاده ضمن اعلام ضرورت برگزاری جلسه حداقل ماهی یکبار با حضور کارگزاران و اهمیت نمایندگان کارگزاران از استان های مختلف، گزارشی از وضعیت تامین و تدارک کودهای کشاورزی در سال جاری، وضعیت حمل و نقل کامیونی و افزایش خرید کود در برخی از استان ها ارایه کرده و تاکید کردند شرکت نظارت جدی به رسیدن کود به کشاورزان به عنوان مصرف کننده ی واقعی آن دارد و در این زمینه هیچ مماشاتی با متخلفینی که اقدام به فروش خارج از شبکه ی کارگزاران به قیمت های غیر مصوب دارند نخواهد داشت.

در این جلسه آقایان مهندس فیروزهرمزی مدیرحمل، توزیع و نگهداری و مهندس محمود خون زر ذیحساب و مدیرامورمالی حضور داشتند. مهندس خون زر ذیحساب و مدیرامورمالی نیز با گزارش اقدامات شرکت جهت رفع مشکلات بیمه و مالیات کارگزاران گزارشی در این خصوص ارایه کرد، مهندس هرمزی نیز درخصوص وضعیت کارگزاران نهاده های کشاورزی و پی گیری های به عمل آمده جهت رفع مشکلات جاری آنان در زمینه ی توزیع، حمل و نقل و تعدد کارگزاران در برخی مناطق گزارشی به جلسه ارایه کرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید