نیاز کودی محصولات زراعی و باغی در سال زراعی 96 - 95 برآورد شد

.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با بیان اینکه در ابتدای هر سال نیاز کودی کشور برآورده می‌شود، از برگزاری نخستین جلسه برآورد نیاز کود کشور برای سال زراعی 96 - 95 محصولات زراعی و باغی خبر داد.

کامبیز بازرگان گفت: این برآورد با توجه به سطح زیر کشت تک‌تک محصولات و عملکرد مورد انتظار برای آنها که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال اطلاعات میزان سطح زیر کشت گندم در سال 96 - 95 و همچنین عملکرد مورد انتظار در دسترس ما قرار می‌گیرد و در کنار اطلاعاتی که در مؤسسه موجود است، جهت برآورد کودی استفاده می‌شود.

بازرگان افزود: جهت تخمین میزان کود مورد نیاز، اطلاعات استان‌ها و آزمایشگاه‌ها نیز برای آگاهی از وضعیت عناصر غذایی خاک نیز استفاده می‌شود تا میزان کمبود عناصر در خاک تعیین شود.

وی ادامه داد: پس از بررسی اطلاعات، میزان عناصر موجود در خاک را سه دسته کم، متوسط و زیاد دسته‌بندی می‌کنیم و با کنار هم قرار دادن این اطلاعات، نیاز کودی کشور تخمین زده می‌شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور این روش را دقیق‌ترین راه برآورد نیاز کودی مورد استفاده در سطح جهان عنوان کرد که بر مبنای اطلاعات گیاه و خاک به‌دست می‌آید.

بازرگان با اشاره به تلاش دوماهه کارشناسان خبره برای دستیابی به میزان کود مورد نیاز و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه تصریح کرد: پس از برآورد نیاز کودی کشور، مقدار و نوع کود مورد نیاز به وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این برآورد میزان و نوع کود مورد نیاز برای هر محصول به تفکیک هر استان ارائه خواهد شد، تأکید کرد: بیشترین تأکید ما روی تخمین انواع کود مورد نیاز برای شرایط خاکی مختلف و نیازهای مختلف گیاهان است که با استفاده از تجارب کارشناسان میدانی استان‌ها و نتیجه حاصل‌شده از سال‌های قبل اطلاعات به‌دست می‌آیند.

بازرگان در پایان نتایج حاصل از این برآورد را در تعیین میزان واردات کود طی سال تأثیرگذار عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش ما اتکا به تولید داخلی و کاهش واردات است./

لينك خبر

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید