تقدبر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم از نصب بنر قیمت نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم و هیئت همراه ضمن بازدید از انبارهای کارگزاران در شهرستان سمیرم از  بنر بزرگ و کامل نصب شده قیمت های نهاده های کشاورزی کارگزاری آقای عبدالحمید نصرتی تقدیرو تشکر نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید