گزارش و پیگیری های جاری امور مالی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی،
 
1. به استناد نامه شماره 55/97/18238 مورخ 97/08/27 این مدیریت از تاریخ 97/09/05 لغایت 97/09/30 بر اساس جدول زمانبندی سامانه معاملات فصلی ماده 169 سالهای 95 و 96 کلیه استانها در حال کنترل و حسابرسی میباشد.
 
2. حسابرسی بیمه ای سالهای 94 تا 96 نیز با اخذ مفاصا حسابها و کنترل قراردادها از تاریخ 97/09/05 لغایت 97/09/30 در حال انجام میباشد.
 
3. برنامه ریزی جهت کنترل و بستن حسابهای هشت ماهه شرکت در حال انجام میباشد.
 
4. رسیدگی میدانی حسابها و اسناد بیست و چهار استان انجام و گزارش آن تحویل گردید.
 
5. گزارش حسابرسی یارانه سال 1396 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط سازمان حسابرسی صادر و انجام گردید.
 
6. تهاتر مطالبات شرکتهای پتروشیمی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با استفاده از قانون رفع موانع تولید به مبلغ 4226 میلیارد ریال انجام پذیرفت.
 
7. حسابرسی و بازرسی ضمنی عملیات سال 1397 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط حسابرسان محترم سازمان تامین اجتماعی در دست اقدام میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید