گزارش بازدید از کارگزاریهای استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

در هر ماه بطور مرتب توسط کارشناسان از کارگزاریهای توزیع نهاده های کشاورزی شهرستانهای استان بازدید و نمونه برداری  بعمل آمده و ضمن بررسی نکات لازم تذکر داده شده و فرم های مربوطه تکمیل و به مرکز ارسال می گردد، در دیماه سالجاری هم طبق روال گذشته بازدید صورت گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید