بررسی دلایل عدم فروش بذور اصلاح شده بخش خصوصی در جلسه کمیته فنی بذر استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

جلسه کمیته فنی بذر استان خراسان شمالی با حضور معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی  و مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، مسئولین زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و اعضاء کمیته فنی بذر روز چهارشنبه مورخه 12/10/97 در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس زیبایی رئیس اداره فنی و تولیدی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و عضو کمیته فنی بذر استان نیز حضور داشتند که در این جلسه به بررسی علت های عدم فروش بذور اصلاح شده بخش خصوصی در سال جاری پرداخته شد.

ازجمله دلایل برای موضوع فوق الذکر به شرح ذیل بیان شد:

  1. خشکسالی و عدم جاری شدن آب رودخانه های فصلی
  2. اعتماد و استفاده کشاورزان از بذور خود مصرفی که سال گذشته از شرکت خدمات حمایتی (بذور گواهی شده) دریافت نموده اند.
  3. گران شدن بذور اصلاح شده بخش خصوصی
  4. عدم اعتماد کشاورزان به بذور بخش خصوصی که در سالهای گذشته توزیع نموده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید