نشست مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی شهرستان فریمان با مدیر استان خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

نشست مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی شهرستان فریمان آقای مرتضی پوداث با مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ،

امید وظیفه دان ضمن عرض خوش آمد گویی: موجودی انبار و میزان توزیع و نیاز کود کشاورزان در شهرستان به چه مقدار است تا کنون چه میزان خرید کرده ، وضعیت ثبت حواله ها در سیستم هوشمند چطور پیش می رود نحوه  برخورد بازدیدکنندگان شرکت را جویا شدند ، پس  از  شنیدن حرفهای آقای پوداث مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی  رهنمودهایی در خصوص حمل و توزیع کود با توجه به اهمیت موضوع به ایشان نمود ند  ، در پایان  آقای پوداث ضمن تشکر و رضایتمندی از مجموعه  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی این نشست خاتمه یافت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید