گزارش توزیع و فروش محصولات تولیدی مجتمع آبیک

.

با عنایت به برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان مدیریتهای شعب استانهای مازندران و گیلان و عوامل توزیع و فروش آن استانها در محل مجتمع، بدینوسیله خلاصه گزارش نتایج حاصله ارائه میگردد:

در ابتدای جلسه مدیریت محترم مجتمع آبیک  ضمن بیان قدمت و سابقه مجتمع بعنوان اولین و بزرگترین تولید کننده سموم گرانولی کشور  به نامگذاری سال95 از طرف مقام معظم رهبری بنام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل وضروت عملیاتی نمودن این مهم تاكید نمودند.ایشان مهمترین اهداف مجتمع را کیفیت مطلوب و  پایدار ، کنترل و تنظیم بازار سموم گرانوله ،توزیع و فروش بموقع با پرا کنش مناسب را عنوان نمودند و در ادامه وفاداری و امانتداری عاملین، تسریع در بازگشت منابع مالی حاصل از فروش جهت ادامه چرخه تولید را از عوامل خواستار شدند  و مهمترین برنامه ها مجتمع در سال جاری را اعطاء نمایندگی دائمی، فروش اینترنتی ،مشارکت در تولید محصولات جدید (تولید سموم سبز) وتولید کارمزدی سموم بیان داشتند . در ادامه جلسه عاملین و نمایندگان شعب شرکت خدمات حمایتی مواردی را بشرح زیر عنوان نمودند :

-         تنوع محصولات و تنوع وتغییر بسته بندی محصولات

-         افزایش سبد کالاهای تولیدی مجتمع

-         افزایش مدت بازپرداخت بدهی

-         تسهیلات بیشتر برای کارگزاران جهت تضامین قرارداد

-         کاهش جریمه تاخیر در پرداخت بدهی کارگزاران از 2% به 5/1%

-         توجه بیشتر به  تبلیغات محصولات مجتمع

و پس از بحث و بررسیهای  کارشناسی نتایج ذیل حاصل گردید :

1-  با توجه به توانمندی و تقاضای عاملین در مجموع مقدار 600  تن سموم گرانوله  جهت توزیع و فروش به تناسب پتانسیل هر منطقه به عاملین استان مازندران اختصاص داده شد و مقرر شد 10% از این مقدار قبل از شروع فصل مصرف بعنوان شارژ اولیه انبار عاملین توسط مجتمع ارسال شود.

2-   مقدار500   تن سموم گرانوله  جهت توزیع و فروش به تناسب پتانسیل هر منطقه به عاملین استان گیلان اختصاص داده شد و مقرر شد 10% از این مقدار قبل از شروع فصل مصرف بعنوان شارژ اولیه انبار عاملین توسط مجتمع ارسال شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید