تسویه و تعیین و تکلیف قرارداد معوقه حمل و نقل آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به اهمیت تعیین و تکلیف قراردادهای معوقه استان، عامل ذیحساب و مسئول امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز با پیگیری های متعدد قرارداد معوقه سال 95 شرکت حمل و نقل آبادان را تسویه نمودند. لازم به ذکر است بدلیل اختلاف نظر مالی شرکت آبادان با سازمان تامین اجتماعی منجر به عدم صدور مفاصا حساب گردیده بود، که با اخذ مفاصا حساب قرارداد مذکور تعیین و تکلیف شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید