مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تأمین و توزیع 4 هزار و 316 تن انواع بذر در استان مازندران در طول یکسال گذشته خبر داد.

تأمین و توزیع بیش از 4300تن انواع بذر اصلاح شده دراستان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی در گفتگویی با اعلام این خبر گفت : 

در 12 ماه سال 1394 مقدار 3 هزار و 436 تن بذر گندم در ارقام مروارید ، دریا، گنبد،20-87-N ، شانگهای و 19-80-N مقدار 560تن شلتوک برنج در ارقام شیرودی ، ندا ، فجر و 317 تن بذر شبدر برسیم و 3تن بذر دانه روغنی کلزا برای بخش کشاورزی استان مازندران  تأمین و در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع گردید.

وی با اشاره به اهمیت  بالای بذر اصلاح شده در افزایش محصولات زراعی و علوفه ای به لحاظ کمی و کیفی افزود با تجارب کسب شده از تأمین و توزیع بذر در سالهای گذشته و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری امیدواریم بخش قابل توجهی از نیازهای بذری استان از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین گردد که خوشبختانه مقدمات این امر با کمک دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه بخصوص سازمان جهاد کشاورزی مازندران و ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی فراهم شده است./ی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید