جلسه ستاد تغذیه گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،
جلسه با حضور اعضا در محل سالن جلسات معاونت بهبود تولیدات گیاهی تشکیل شد.گزارش وضعیت مطلوب تامین و تو‌زیع کودهای شیمیایی استان  توسط مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ارائه شد.
همچنین  باتوجه به وضعیت مطلوب بارندگی سال جاری در استان وضرورت  ونقش تغذیه متعادل گیاهی در افزایش کمی وکیفی محصولات وافزایش مقاومت گیاهان در  عوامل خسارات زا ،درخواست  پایش و نظارت بیشتر  بر روند توزیع توسط مراکز جهادکشاورزی وتسریع در  توزیع کود دی آمونیوم فسفات تخصیصی  به استان وکود پتاسه موجودی درانبار استان را داشت. درادامه جلسه وضعیت تغذیه گیاهی  در کشت های پاییزه وبهاره  ودر خواست های متقاضیان کارگزاری  بررسی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید