برگزاری دوره توجیهی کارگزاران استان در خصوص نمونه برداری از کود های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با توجه بـه نقش مهـم نمـونه برداری صــحیح از کودهـای کشاورزی  ارسالی به کارگزاری های  استان، بهمین منظور جلسه آشــنایی هر چه بیشــتر بـا اهمیت موضوع نمونه برداری و کنترل کیفی داخلی، شـرکت خـدمات حمـایتی کشـاورزی البرز  اقدام به برگزاری دوره توجیهی آموزشـی نمونه برداری  کود های کشاورزی برای کارگزاران توزیع نهاده در مورخ 1397/10/12  ساعت 10 صبح در استان  نمودند  . در این جلسه  مدیریت استان نسبت به  بیان اهمیت و جایگاه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و رسالت تامین ، تدارک ، توزیع نهاده های کشاورزی تاکیدات لازم نموده و  همچنین  نظام کنترل کیفی کود های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را  بعنوان یکی از کار ویژه ها ی اصلی شرکت دانسته و  از موارد مهم در افزایش ضریب اعتماد به عملکرد خدمات ارایه شده به کشاورزان و بهره بردان بر شمردنند  .

دوره به دو بخش تئوری و عملی پیگیری شد و پس از ارایه مطالب آموزشی در ادامه توسط رئیس اداره بازرگانی استان  نسبت به انجام نمونه برداری عملی از پارت کودی و روش پلمپ بسته های حاوی نمونه و همچنین تنظیم صورتجلسات ورود محموله به کارگزاران آموزش های لازم داده شد . در انتهای جلسه به سئوالات مطرح شده توسط کارگزاران در خصوص مسائل مرتبط با موضوع  نمونه برداری و توزیع و حمل درون استانی از طرف مدیریت استان پاسخ  لازم داده شد . جلسه در ساعت 12/30 با ذکر صلوات خاتمه یافت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید