با عرضه کنندگان کود در خارج از شبکه کارگزاری برخورد جدی شود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مورخ 10/10/97 برگزار شد . در این جلسه مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت ضمن با اهمیت شمردن نقش نظارتی همکاران بر عملکرد کارگزاران ، اظهار داشت: متاسفانه شاهد فروش کودهای شرکت در خارج از شبکه کارگزاریها هستیم ،که در این خصوص باید نظارت بیشتری معمول و با متخلفین حتی کارگزاران برخورد قاطع شود . وی ضمن تأکید بر یارانه های سنگین کود خاطرنشان کرد: تعامل مدیران استانی با جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی استان تقویت شده و بر عرضه کودها به تولیدکنندگان مناطق ، دقت کامل صورت پذیرد . در این جلسه مدیران استانهای کرمانشاه و گلستان نیز عملکرد 9 ماهه سال 97 را ارائه نمودند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید