مستند سازی اموال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

احمد شفیعی مسئول امور اداری خراسان رضوی: با عنایت به اینکه مستند سازی اموال شرکت از اولویت خاصی برخوردار بوده ، لذا با پیگیری های انجام شده در سال جاری به جهت دریافت سند تک برگی  ،  انبار تپه سلام و زمین علی آباد شهرستان کاشمر اخذ گردیده و با توجه به اهمیت موضوع  سایر اموال  شرکت در دست اقدام می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید