جلسه مدیران بخش کشاورزی با استاندار سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه در سالن جلسات استانداری با حضور استاندارجدید استان جنای آقای دکتر آشناگر  ومدیران بخش کشاورزی پیرامون وضعیت کشاورزی استان -تولیدات - صادرات -نهادهای مورد نیاز والگوی کشت ، گفتگو و مقرر گردید منبعد جلسات با حضور شخص آقای استاندار با موضوعات ذیل  تشکیل گردد:

برنامه ریزی جهت افزایش تولید در واحد سطح ونحوۀ ورودی آب  ، افزایش راندمان آب ، استفاده از ارقام مناسب  به زراعی و به نژادی ، استفاده از سموم و کود های شیمیایی بر اساس استاندارد ، فعالیت بیشتر بخش تحقیقات  و آموزش در انتقال علوم روز به کشاورزان و دامداران .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید