بازدید از کارخانه تولید کود طرف قرارداد و انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

پیرو بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان این مدیریت از انبار کود کارگزاران شهرستان دهلران جهت نمونه برداری و بررسی کیفی کود روز دوشنبه مورخ 97،10،10 از انبار کود این شهرستان بازدید و نمونه برداری به عمل آمد؛ همچنین در طی این بازدید از پات آماده تحویل کارخانه تولید کننده داخلی (روح اله زرین آبادی) به منظور نظارت و کنترل کیفیت کود تولید شده بازدید و مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید