برداشت کلزا از مزارع استان هرمزگان آغاز شد

.

بازديد از برداشت کلزا از مزارع شهرستان رودان بخش زیارتعلی با حضور مسئولین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی استان هرمزگان انجام شد در این بازدید به نقل از معاونت محترم تولیدات گیاهی دکتر مدرس در هر هکتار بین 1/5 تا 2 تن برداشت انجام میگیرد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید