برگزاری مناقصه بیمه

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با عنایت به اتمام قرارداد بیمه باربری ، آتش سوزی و درمان شرکت در پایان بهمن ماه سال جاری و اهمیت آن ، اداره بیمه این مدیریت با توجه به سنوات گذشته اقدام بخ برگزاری مناقصه بیمه ای در این خصوص نموده است که بعد از آگهی در حال تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای مختلف بیمه می باشیم و در هفته های آتی بیمه گر جدید مشخص خواهد شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید