برگزاری مناقصه حمل بندر امام خمینی

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به اهمیت حمل و نقل مبادی کشور از جمله بندر امام خمینی و لزوم حمل به موقع    نهاده های کشاورزی ( کود شیمیایی ) ، این مدیریت اقدام به برگزاری مناقصه حمل جاده ای نموده که در کمیته فنی آخرین مراحل خود را طی می نماید و بزودی پیمانکار جدید این بندر مشخص خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید