توزیع کود میکروبی فسفاته در واحدهای تولیدی

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در10 روز اول دی ماه 97 ده مورد دستور ارسال توزیع کود میکروبی فسفاته به مقدار حدوداً پانصد تن به  واحدهای تولیدی طرف قرارداد جهت مصرف کشاورزان عزیز میهن مان صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید